DUYURULAR | 2021 Yılı GDO Başvuru Ücretleri Bakanlıkça Belirlendi

2021 YILI GDO BAŞVURU ÜCRETLERİ BAKANLIKÇA BELİRLENDİ

HUKUKİ DAYANAK:

          5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında çıkarılan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” Genel Hükümler başlıklı 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretleri Kurulun önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilir.” hükmü ile

          Yine Kanun kapsamında çıkarılan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin” Başvuru başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Başvuruların değerlendirme işlemleri ile ilgili masraflar başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen hesaba yatırılır.” hükmü uyarınca,

BAŞVURU  ÜCRETLERİ  BAKANLIKÇA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR;

2021 yılında her bir kullanım amacı için;

  1. Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili başvuru ücreti 27.000 TL.
  2. Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili uzatma talebi başvuru ücreti 13.500 TL.
  3. Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 8.500 TL.  

 

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI:

HESAP ADI     : Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

BANKA ADI   : Merkez Bankası Ankara Şubesi (veya doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlığına elden yatırılabilir)

HESAP NO: TR51 0000 1001 0000 0350 1540 26

DEKONTTA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

BAŞVURU SAHİBİ            :

T.C. KİMLİK NO                :

VERGİ NO                           :

BAŞVURU ÜCRETİ (TL)   :

AÇIKLAMA         : GDO Başvuru Ücreti (TAGEM)*  (……  adet)

 * Zorunludur

BANKA DEKONTU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.