DUYURULAR | 2015 Yılı GDO Başvuru Ücretleri Bakanlıkça Belirlendi

HUKUKİ DAYANAK:

          5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında çıkarılan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” Genel Hükümler başlıklı 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretleri Kurulun önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilir.”hükmü ile

          Yine Kanun kapsamında çıkarılan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin” Başvuru başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan“Başvuruların değerlendirme işlemleri ile ilgili masraflar başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen hesaba yatırılır.”hükmü uyarınca,

BAŞVURU  ÜCRETLERİ  BAKANLIKÇA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR;

2015 yılında her bir kullanım amacı için;

1) Genetiği değiştirilmiş organizma başına 50.000 TL,

2) Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 5000 TL,

3) Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalardan elde edilen her bir enzim başvurusu için 5000 TL .

 BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI:

HESAP ADI     : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

BANKA ADI   : Merkez Bankası (veya doğrudan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlığına elden yatırılabilir)

HESAP NO: TR850000100100000350121016

DEKONTTA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

 BAŞVURU SAHİBİ            :

T.C. KİMLİK NO                :

VERGİ NO                           :

BAŞVURU ÜCRETİ (TL)   :

AÇIKLAMA         : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genetiği değiştirilmiş ……………..…..…..…………..amaçlı ithalat izni başvuru ücreti

 

* İKİ SURET BANKA DEKONTU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.