DUYURULAR | 2013 Yılı GDO Başvuru Ücretleri Bakanlıkça Belirlendi

HUKUKİ DAYANAK:

     5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında çıkarılan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” Genel Hükümler başlıklı 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretleri Kurulun önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilir.” hükmü ile
    Yine Kanun kapsamında çıkarılan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin” Başvuru başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Başvuruların değerlendirme işlemleri ile ilgili masraflar başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen hesaba yatırılır.”hükmü uyarınca,
BAŞVURU  ÜCRETLERİ  BAKANLIKÇA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR;
1.    Çeşit başına 50 000 TL,
2.    Onaylanan çeşitlerden elde edilecek türevlerin sınai amaçlı olarak farklı bir üretim alanında kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için çeşit başına 5 000 TL


BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI:
HESAP ADI    : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
BANKA ADI    : Merkez Bankası (veya doğrudan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlığına elden yatırılabilir)
HESAP NO: TR850000100100000350121016
DEKONTTA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
BAŞVURU SAHİBİ        :
T.C. KİMLİK NO        :
VERGİ NO                           :
BAŞVURU ÜCRETİ (TL)  : 
AÇIKLAMA         : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genetiği değiştirilmiş ……………..…..çeşidinin …..…………..amaçlı ithalat izni başvuru ücreti

* İKİ SURET BANKA DEKONTU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.