HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 04 Ocak 2018 Tarihinde Toplandı

Ocak 11, 2018

 

 

BİYOGÜVENLİK KURULU 04 Ocak 2018 TARİHİNDE TOPLANDI

Biyogüvenlik Kurulu 3. Dönem Dördüncü toplantısını 04 Ocak 2018 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM

1-      Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 08 Kasım 2017 tarihli başvurusu ile basitleştirişmiş işlem kapsamında genetiği değiştirilmiş FG 72 soya çeşidini yem amaçlı kullanmak üzere ithal talebinin değerlendirilmesi,

2-      Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 28 Aralık 2017 tarihli başvurusu ile basitleştirişmiş işlem kapsamında genetiği değiştirilmiş MON87427 ve DAS-40278-9 mısır çeşitlerinin yem amaçlı kullanmak üzere ithal talebinin değerlendirilmesi,

3-      Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısının görüşülmesi,

4-      Diğer konuların görüşülmesi

5-      Dilek ve temenniler

6-      Kapanış

KARARLAR:

1- a) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 08 Kasım 2017 tarihli FG 72 soya çeşidi ve 28 Aralık 2017 tarihli MON87427 ve DAS-40278-9 mısır çeşitlerinin yem amaçlı kullanma başvurularının kabulüne, değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesine,

b) Oluşturulan risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik komitelerinin görevlendirilmesine,

c) Komite üyeliğinden zaruri nedenlerle ayrılan üyenin yerine uzman havuzundan yeni bir üyenin Kurul Başkanı tarafından atanmasına karar verilmiştir.

2- 30 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Kurul toplantısında Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile CHS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. nin talepleri ile ilgili alınan karara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önerisi değerlendirilmiş ve kararın a) ve c) bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a)      Genetiği değiştirilmiş (GD) soyadan elde edilen yağın yalnızca Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı ve kendi üretimlerinde kullanacak firmalara satılması,

c)      Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gelen listeye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından GD soya yağını satın alan firmaların aldıkları yağı üretimlerinde kullanma ve stokta kalan miktarlarına yönelik bilgilerin hazırlanarak Biyogüvenlik Kurulu’na iletilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmesi.