HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 30 Ekim 2017 Tarihinde Toplandı

Ocak 11, 2018

 

 

Biyogüvenlik Kurulu 3. Dönem Üçüncü toplantısını 30 Ekim 2017 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 GÜNDEM

1-      Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. nin epoksido soya yağı (ESBO) üretiminde genetiği değiştirilmiş soyanın işlenmesinden elde edilen soya yağının kullanılması talebi ile CHS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. nin genetiği değiştirilmiş soya yağının PVC ve plastik sektöründe kullanılması talebinin görüşülmesi,

2-      Ayhan Sezer Yağ Gıda End. San. Tic. Ltd. Şirketinin; kanola yağının gıda endüstrisi dışındaki diğer tüm sektörlerde ve alanlarda (PVC, döküm, Boya, Kalıp, Pirinç döküm ve diğerleri) kullanılabilmesi amacı ile satış yapılması talebinin görüşülmesi.

3-      Risk Değerlendirme Komitesi tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na iletilen dilekçenin görüşülmesi.

4-      LESAFFRE firması tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na iletilen yazının görüşülmesi.

5-      Türkiye Yem Sanayicileri Birliği tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na iletilen yazının görüşülmesi.

6-      BESD-BİR’in 11 Mayıs 2015 tarihli başvurusu ile 14 çeşidin ( genetiği değiştirilmiş 10 adet pamuk ve 4 adet kolza) yem amaçlı kullanımına izin verilmesi talebini geri çektiklerine dair  yazının görüşülmesi

7-      Uzman başvurularının değerlendirilmesi. 

8-      Diğer konuların görüşülmesi

9-      Dilek ve temenniler

10-  Kapanış

 

KARARLAR:

1-      Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile CHS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.nin talepleri değerlendirilmiş;

a)      04 Ocak 2018 tarihli Biyogüvenlik Kurulu’nun Toplantı Kararlarında yer almaktadır.

b)     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, üretiminde kullanılmak üzere GD soyadan elde edilen yağı satın alan firmaları ve aldıkları yağ miktarlarını içeren listenin hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi,

c)      04 Ocak 2018 tarihli Biyogüvenlik Kurulu’nun Toplantı Kararlarında yer almaktadır.

şartı ile uygun görülmüştür.

2-      Ayhan Sezer Yağ Gıda End. San. Tic. Ltd. Şirketi’nin kanola yağının gıda endüstrisi dışındaki diğer tüm sektörlerde ve alanlarda (PVC, döküm, boya, kalıp, pirinç döküm ve diğerleri) kullanılabilmesi talebi uygun görülmemiştir.

3-      Risk Değerlendirme Komitesi’nin; sadece kontaminasyon nedeniyle ayrıntılı risk raporlarının hazırlanmasına gerek olmadığı, risk değerlendirme şeklinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini, aksi halde ithalatı talep edilmeyen ürünlerin ithalatına yönelik kararlar verileceği belirtmekte ve ithalatçı kurum ve kuruluşların GTHB’nın ilgili birimlerince eşgüdümlü çalışarak ithal edilen ürünlerdeki kontaminasyon probleminin Biyogüvenlik Kurulu’nda değerlendirilmesi ve karara bağlanması talebi görüşülmüş ve komite tarafından; konu hakkında aşağıda belirtilen hususları göz önüne alarak, kanunun sınırlarını aşmayacak detaylı bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.

  1. Bulaşma fiziksel olmalı,
  2. Tohum ve gıda hariç olmalı,
  3. Oran %0,9’dan küçük olmalı.

4-      LESAFFRE firması tarafından Biyogüvenlik Kurulu’ndan GDO’suz ürün üreten ve söz konusu firmanın kontrolü dışında karşılarına çıkan ve özel sektörü, kamuyu ve adli mercileri meşgul eden GDO bulaşanı konusunun tüketici açısından risk oluşturmayan bir şekilde acil olarak çözüme kavuşturulması için mevzuatta çözüme yönelik bir düzenlemenin yapılması talebi değerlendirilmiş ve Biyogüvenlik Kurulu’nun bu konuda yasal düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığına karar verilmiştir.

5-      Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin Biyogüvenlik Kurulu’ndan başvurusu yapılmış ancak henüz onaylanmayan GDO ürünlerinin karma yemlerde tespiti halinde savcılığa suç duyurusunda bulunmadan önce Biyogüvenlik Kurulu’nun Kararının beklenmesini öngören bir düzenlemenin yapılması talebi değerlendirilmiş ve Biyogüvenlik Kurulu’nun konu ile karar verme yetkisinin bulunmadığına karar verilmiştir.

6-      Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin 11 Mayıs 2015 tarihli başvurusu ile aşağıda yer alan 14 çeşidin (genetiği değiştirilmiş 10 adet pamuk ve 4 adet kolza) yem amaçlı kullanımına izin verilmesini talebini geri çektiklerine dair talebi uygun görülmüştür.

 

 

GD PAMUK

1

MON1445

2

MON15985

3

MON531

4

MON531 x MON1445

5

LLCotton25

6

GHB614

7

281-24-236x3006-210-23

8

T304-40

9

MON 88913

10

GHB614xLLCotton25

 

 

GD KOLZA

1

GT73

2

MS8, RF3, MS8xRF3

3

T45

4

MON 88302

 

7-      Ek’te yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına karar verilmiştir.

 

Ek- Onaylanan Uzman Başvuruları

 

Adı Soyadı

Üniversite

Fakülte

Prof. Dr. IŞIN NERGİZ GEREN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Gülnur TARHAN

Adıyaman Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Birce MERCANOĞLU TABAN

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar UYSAL

Bezmi Alem Üniversitesi

Tıp Fakültesi