HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 29 Mayıs 2017 Tarihinde Toplandı

Ağustos 14, 2017

 

Biyogüvenlik Kurulu 3. Dönem İkinci toplantısını 29 Mayıs 2017 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM
1-    Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. nin epoksido soya yağı (ESBO) üretiminde genetiği değiştirilmiş soya yağının işlenmesinden elde edilen soya yağının kullanılması talebinin görüşülmesi.
2-    CHS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. nin genetiği değiştirilmiş soya yağının işlenmesinden elde edilen soya yağının PVC ve plastik sektöründe kullanılması talebinin görüşülmesi,
3-    GKGM’nün GD soyadan elde edilen yağın boya sanayi, alkid reçine üretimi ve kalıp ayırıcı yağlarda hammadde olarak kullanılmasına yönelik izlenebilirlik konusundaki yazısı.
4-    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin 30/04/2015 tarih ve 0130/2015 sayılı yazısı ile yapılan yem amaçlı kullanılmak üzere genetiği değiştirilmiş 3 soya (MON87708, BPS-CV127-9 ve MON87705) ve 1 mısır çeşidi (MON87460) başvurusu ile ilgili “Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporlarının” görüşülmesi.
5-    Ayhan Sezer Yağ Gıda End. San. Tic. Ltd. Şirketinin; Kanola yağının Gıda Endüstrisi dışındaki diğer tüm sektörlerde ve alanlarda (PVC, döküm, Boya, Kalıp, Pirinç döküm ve diğerleri) kullanılabilmesi amacı ile satış yapılması talebinin görüşülmesi.
6-    Dünya Naturel Tarım A.Ş. nin gıda hariç diğer üretimlerinde kullanılmak üzere ve AR-GE çalışması yapmak üzere genetiği değiştirilmiş ve genetiği değiştirilmemiş Soya Yağı alımı yapma talebinin görüşülmesi.
7-    3. Dönem 1. Kurul Toplantısında alınan karar gereği; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmelik kapsamında; genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin açık alan Ar-Ge çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile  mikroorganizma ve hayvan denemeleri usul ve esaslarını hazırlamak üzere oluşturulacak bilimsel komitede yer alacak öğretim üyelerinin ele alınması ve belirlenen komite üyelerinin görevlendirilmesi.
8-    Uzman başvurularının değerlendirilmesi.
9-    Dilek ve temenniler 
10-    Kapanış

KARARLAR:

1-    1., 2. ve 3. maddelerle ilgili konunun; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ilgili birim ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak izlemeye ilişkin görüşme sonrasında Kurul’a gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi. 
2-    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin başvurusu ile ilgili kararlar aşağıda yer almaktadır;
•    Genetiği değiştirilmiş MON87708, BPS-CV127-9 ve MON87705 soya çeşitleri ve ürünleri ile MON87460 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması hakkında oybirliğiyle alınan OLUMLU KARARLARIN Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.
3-    Ayhan Sezer Yağ Gıda End. San. Tic. Ltd. Şirketinin kanola yağının Gıda Endüstrisi dışındaki diğer tüm sektörlerde ve alanlarda (PVC, döküm, boya, kalıp, pirinç döküm ve diğerleri) kullanılabilmesi amacı ile satış yapılması talebi, bugüne kadar genetiği değiştirilmiş kanola ve ürünlerine ilişkin bir ithal onayı verilmediğinden konunun değerlendirmeye alınmamasına karar verildi.
4-     Dünya Naturel Tarım A.Ş. nin gıda hariç diğer üretimlerinde kullanılmak üzere ve AR-GE çalışması yapmak üzere genetiği değiştirilmiş ve genetiği değiştirilmemiş Soya Yağı alımı yapma talebi ile ilgili olarak, yapılması düşünülen çalışmaya ilişkin detaylı bilgi ve belgeler istenmesine karar verildi.
5-    3. Dönem 1. Kurul Toplantısında alınan karar gereği; Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmelik kapsamında; genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin açık alan Ar-Ge çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile  mikroorganizma ve hayvan denemeleri usul ve esaslarını hazırlamak üzere oluşturulacak bilimsel komitede yer alacak öğretim üyelerinin kabulüne karar verildi.
6-    Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına karar verilmiştir.
Ek-1. Bilimsel Komite Üyeleri

No

Adı Soyadı

Kurumu

  1.  

Doç. Dr. Gülten Ökmen

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

  1.  

Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak ŞEKER

Bilkent Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü (UNAM)

  1.  

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ

Ankara Üniversitesi