HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 20 Mart 2017 Tarihinde Toplandı

Mayıs 30, 2017

 

 

Biyogüvenlik Kurulu 3. Dönem Birinci toplantısını 20 Mart 2017 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

1-    Biyogüvenlik Kurulu ve Sekretarya’nın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması.

2-    Biyogüvenlik Kurulu Başkan Vekili ve Raportörlerin seçimi.

3-    Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. nin epoksido soya yağı (ESBO) üretiminde genetiği değiştirilmiş soya yağının işlenmesinden elde edilen soya yağının kullanılması talebinin görüşülmesi.

4-    CHS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş. nin genetiği değiştirilmiş soya yağının işlenmesinden elde edilen soya yağının PVC ve plastik sektöründe kullanılması talebinin görüşülmesi,

5-    GKGM’nün GD soyadan elde edilen yağın boya sanayi, alkid reçine üretimi ve kalıp ayırıcı yağlarda hammadde olarak kullanılmasına yönelik izlenebilirlik konusundaki yazısı.

6-    Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmeliğin;

Beşinci maddesinde yer alan “GDO ve ürünlerini araştırmaya yetkili kuruluşlarda sağlanması gereken standart ve koşullar ile izleme, denetim ve kontrol amaçlı analizleri yapacak laboratuvarlarda aranacak koşullar”

Dokuzuncu maddesinde yer alan “Deneysel amaçlı serbest bırakma kapsamında yürütülecek açık alan, sera ve laboratuvar koşulları; çalışmalar süresince alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar ile denemeler ile ilgili usul ve esaslar” .

Onuncu maddesinde yer alan “GDM’nin kontrollü koşullarda araştırma, geliştirme ve endüstriyel faaliyetlerinin yürütüleceği kapalı alanların standartları, koşulları ve uyulacak kurallar”ın

Belirlenmesine yönelik çalışmaları görüşülmesi,

7-    2017 yılı GDO başvuru ücretlerinin görüşülmesi,

8-    KHK kapsamında uzmanlar havuzunun değerlendirilmesi,

9-    Kurulu bekleyen çeşitlerin raporlarındaki komite üyelerinin görüşülmesi,

10- Uzman başvurularının görüşülmesi,

11- Diğer

 

 KARARLAR:

 

1-    Dr. Nevzat BİRİŞİK’in Biyogüvenlik Kurulu Başkan Vekili, Muharrem SELÇUK’un 1. Raportör ve Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ’ın 2. Raportör olarak belirlenmesine,

 

2-    3., 4. ve 5. madde: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Kurul’a ilettiği yazı incelenmiştir. Kurul; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından izlemedeki son durum değerlendirilerek önerinin olgunlaştırılması, 3. ve 4. maddelerin de bu değerlendirmeden sonra karara bağlanmak üzere bir sonraki toplantıya bırakılması.

 

3-    Kurul’un 27/04/2016 tarihli 17. toplantısında görüşülen genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin açık alan Ar-Ge çalışmalarına ilişkin usul ve esasların ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmeliğin beşinci, dokuzuncu ve onuncu maddelerine ilişkin olarak, dünyadaki son bilimsel gelişmeler ışığında, mikroorganizma ve hayvan denemeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere yeni bilgi ve belgelerin incelenerek bu değerlendirmelerin, oluşturulacak bir bilimsel komite tarafından yeniden çalışılmasına, 

 

4-    Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde Biyogüvenlik Kurulu’na yapılacak başvurulardan alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sonunda 2017 yılında her bir kullanım amacı için;

 

a) Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili başvuru ücretinin 20.000 TL,

b) Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 6.000 TL,

             olarak Bakanlığa önerilmesine,

 

5-      KHK kapsamında uzmanlar havuzunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6-    Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına,

 

 

karar verilmiştir.

 

  

 

 

Ek-1. Onaylanan Uzman Başvuruları

 

 

Adı Soyadı

Üniversite

Fakülte

  1.  

Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi