HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 19 Ocak 2016 Tarihinde Toplandı

Mart 14, 2016

 

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem on beşinci toplantısını 19 Ocak 2016 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

 1. Genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin açık alan Ar-Ge çalışmalarına ilişkin usul ve esasların görüşülmesi,
 2. UNIMAR Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin  08.01.2016 tarihli yazısının görüşülmesi,
 3. Alfa Kimya Anonim Şirketi’nin 12.01.2016 tarihli, ülkemizde yem amaçlı kullanımına onay verilen genetiği değiştirilmiş soya çeşitlerinin işlenmesinden elde edilen yağın; boya sanayinin girdisi olan alkid reçinenin üretiminde kullanım izin başvurusunun görüşülmesi,
 4. 2016 yılı başvuru ücretlerinin görüşülmesi,
 5. Uzman başvurularının değerlendirilmesi,
 6. Dilek ve temenniler,
 7. Kapanış.

 

KARARLAR:

 

 

1-    Genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin açık alan Ar-Ge çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Kurul üyelerinin görüşünün alınıp, taslak metnin oluşturulması,

 

2-    Alfa Kimya Anonim Şirketi’nin başvurusu ile ülkemizde yem amaçlı kullanımına onay verilen genetiği değiştirilmiş soya çeşitlerinin işlenmesinden elde edilen yağın; “boya sanayinin girdisi olan alkid reçinenin üretiminde” kullanılmasının izleme esasları dikkate alınarak ve altı ayda bir hazırlanacak izleme raporlarının Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması şartı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na önerilmesi;

 

3-     PETROFER firmasının başvurusu ile ilgili Biyogüvenlik Kurulu’nun 20 Ekim 2015 tarihli II. Dönem 14. Toplantısında alınan kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

 

“onaylı yem amaçlı genetiği değiştirilmiş soyalardan elde edilen yağların Demir Çelik Sektöründe kullanılan “Kalıp Ayırıcı Yağlarda Hammadde” olarak kullanılmasının izleme esasları dikkate alınarak ve altı ayda bir hazırlanacak izleme raporlarının Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması şartı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na önerilmesi” 

 

4-    Biyogüvenlik Kurulu’nun 21/06/2011 tarihli I. Dönem 8. Toplantısında alınan; ülkemizde yem amaçlı kullanımına onay verilmiş genetiği değiştirilmiş soya çeşitlerinin yem amaçlı işlenmesinden sonra elde edilen yağın boya sanayiinde kullanılmasına ilişkin kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

 

“Ülkemizde yem amaçlı kullanımına onay verilmiş soya çeşitlerinin yem amaçlı işlenmesinden sonra elde edilen yağın boya sanayiinde kullanılmasının, izleme esasları dikkate alınarak ve altı ayda bir hazırlanacak izleme raporlarının Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması şartı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na önerilmesi”

 

5-    Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yapılacak başvurulardan alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sonunda 2016 yılında her bir kullanım amacı için;

a) Genetiği değiştirilmiş organizma başına 50.000 TL,

b) Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 5000 TL,

c) OECD Ülkelerinde onaylanmış genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu’na yapılacak başvurularda başvuru ücretinin 15 000 TL.

 

olarak Bakanlığa önerilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

6-    Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvurular onaylanmıştır.

Ek-1.  Onaylanan Uzman Başvuruları

 

No

Adı Soyadı

Kurumu

 1.  

Prof. Dr. Mehmet İNAN

Akdeniz Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi

 1.  

Prof. Dr. Tülay İREZ

İstanbul Üniversitesi,  Tıp Fakültesi

 1.  

Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Ankara Üniversitesi,  Veteriner Fakültesi

 1.  

Doç. Dr. Belgin GÖÇMEN TAŞKIN

Muğla Üniversitesi,  Fen Fakültesi

 1.  

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ

Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 1.  

Yrd. Doç. Dr. Behçet İNAL

Siirt Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi

 

 7.

 

Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖZKUL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi