HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 20 Ekim 2015 Tarihinde Toplandı

Kasım 06, 2015

 

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem on dördüncü toplantısını 20 Ekim 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM:

  1. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin 30/04/2015 tarih ve 0130/2015 sayılı yazısı ile yapılan genetiği değiştirilmiş soya ve mısır genleri başvurusu ile ilgili “Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporlarının” görüşülmesi,
  2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 13/10/2015 tarihli ve 32928 sayılı “GDO’lu Yemlerde Etiketleme” konulu yazısında talep edilen; 26 Ocak 2011 tarihli 1, 2 ve 3 No’lu Kurul kararlarının “Belgeleme ve Etiketleme Koşulları” başlıklı F maddesinde “Ayırt Edici Kimlik Kodunun mutlaka etiket üzerinde bulundurulması” uygulamasının  16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı 26 ve 27 No’lu Kurul kararlarının F maddesinde olduğu şekli ile uygulanmasının görüşülmesi.
  3. PETROFER firmasının 30/06/2015 tarihli yazısında talep edilen; onaylı yem amaçlı GDO’lu soyalardan elde edilen yağların Demir Çelik Sektöründe kullanılan Kalıp Ayrıcı Yağlarda hammadde olarak kullanılmasının görüşülmesi,
  4. Uzman başvurularının değerlendirilmesi,
  5. Dilek ve temenniler,
  6. Kapanış.

 

KARARLAR:

1-

  • Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin başvurusu ile ilgili kararlar aşağıda yer almaktadır;

 

  • Genetiği değiştirilmiş altı mısır çeşidi ve ürünleri (Bt11XMIR604, MIR162, MIR604XGA21,MON863xMON810,MON863xNK603,MON89034xMON88017)  ile iki soya çeşidi ve ürünlerinin (356043, A5547-127)  hayvan yemlerinde kullanılması hakkında oybirliğiyle alınan OLUMLU KARARLARIN (Karar No 28-35) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.

2- 26 Ocak 2011 tarihli 1, 2 ve 3 No’lu Kurul kararlarının “Belgeleme ve Etiketleme Koşulları” başlıklı F maddesinde “Ayırt Edici Kimlik Kodunun mutlaka etiket üzerinde bulundurulması” uygulamasının  16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı 26 ve 27 No’lu Kurul kararlarının F maddesinde olduğu şekli ile uygulanması (Karar 36),

3-PETROFER firmasının 30/06/2015 tarihli yazısında talep edilen; onaylı yem amaçlı GDO’lu soyalardan elde edilen yağların Demir Çelik Sektöründe kullanılan “Kalıp Ayırıcı Yağlarda Hammadde” olarak kullanılması,

 oy birliği ile uygun görülmüştür.

4- Aşağıda yer alan uzman başvuruları onaylanmıştır.

 

Adı  Soyadı

Kurumu

  1

Prof. Dr. Mehmet Ensari GÜNELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

  2

Prof. Dr. Sezgin ÇELİK

Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi

  3

Doç. Dr. Ralph Leo Johan MEUWİSSEN

Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

  4

Doç. Dr. Serkal GAZYAĞCI

Kırıkkale Üniversitesi, 
Veteriner Fakültesi

  5

Yrd. Doç. Dr. M. Kasım DİRİL

Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

  6

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi