HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 06 Temmuz 2015 Tarihinde Toplandı

Temmuz 22, 2015

 

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem on üçüncü toplantısını 06 Temmuz 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM:

  • Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin 30/04/2015 tarihli ve 0130/2015 sayılı yazısı ile yapılan yem amaçlı kullanılmak üzere genetiği değiştirilmiş soya (MON87701 ve MON87701xMON89788)  ve mısır (MON863, MIR604 ve T25) çeşitleri başvurusu hakkında bilimsel komitelerce hazırlanan “Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Raporlarının” görüşülmesi,
  • 24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 No’lu Kurul Kararı ile 21 Nisan 2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18 No’lu Kurul Kararının “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendinin değiştirilmesinin görüşülmesi,
  • Uzman başvurularının değerlendirilmesi,
  • Dilek ve temenniler.
  • Kapanış.

 

KARARLAR:

  • Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin başvurusu ile ilgili kararlar aşağıda yer almaktadır;

 

  • Genetiği değiştirilmiş üç mısır çeşidi ve ürünleri (MON863, MIR604 ve T25) ile iki soya çeşidi ve ürünlerinin (MON87701 ve MON87701xMON89788) hayvan yemlerinde kullanılması hakkında oybirliğiyle alınan OLUMLU KARARLARIN Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.
  • 24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 No’lu Kurul Kararı ile 21 Nisan 2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18 No’lu Kurul Kararının, “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendinin;

 

“Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

şeklinde değiştirilmesi oy birliği ile uygun görülmüş olup Resmi Gazete’de yayımlanması için Başbakanlığa gönderilmesine karar verildi.

  • Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına karar verildi.

 

Ek-1.  Onaylanan Uzman Başvuruları

 

Adı, Soyadı

Kurumu

1

Prof. Dr. Ayşen GARGILI KELEŞ

Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY

Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi

3

Doç. Dr. Naim Deniz AYAZ

Kırıkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

4

Yrd. Doç. Dr. Servet KEFİ    

Kastamonu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

5

Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi