HABERLER | Biyogüvenlik Kurulu 06 Mart 2018 Tarihinde Toplandı

Biyogüvenlik Kurulu 3. Dönem Beşinci toplantısını 06 Mart 2018 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM

  1. 2018 yılı başvuru ücretlerinin belirlenmesi.
  2. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin 28 Şubat 2018 tarihli yazısı ile yapılan yem amaçlı kullanılmak üzere basitleştirilmiş işlem kapsamında genetiği değiştirilmiş 4 kolza [(GT73), (MS8, RF3, MS8xRF3), (T45) ve  (MON 88302)]  çeşidi başvurusunun görüşülmesi
  3. Diğer konuların görüşülmesi
  4. Dilek ve temenniler
  5. Kapanış

KARARLAR:

  1. Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde Biyogüvenlik Kurulu’na yapılacak başvurulardan

alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sonunda 2018 yılı ücreti Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak her bir kullanım amacı için;

a) Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili başvuru ücretinin 23.000 TL,

b) Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 7.000 TL,

olarak Bakanlığa önerilmesine,

2- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 28 Şubat 2018 tarihli genetiği değiştirilmiş 4 kolza çeşidinin yem amaçlı kullanma başvurularının kabulüne, değerlendirme sürecinin;

a)   Basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesine,

b)  Risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitelerinin görevlendirilmesine,

c) Komite üyeliğinden zaruri nedenlerle ayrılan üyenin yerine uzman havuzundan yeni bir üyenin Kurul Başkanı tarafından atanmasına,

karar verilmiştir