Tüm haberler

Kamuoyuna Duyrulur

Ocak 28, 2012

Türk Tabipler Birliğinin resmi web sayfası www.ttb.org.tr ‘de 26.01.2012 tarihli “Danıştay Antibiyotiğe Dirençli Gen İçeren GDO İthalatının Yürütmesini Durdurdu” başlıklı yazıda “Yargı kararı uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve GDO’lu ürünlere izin vermekle görevli Biyogüvenlik Kurulunun antibiyotiklere karşı direnç geni içeren GDO ve ürünlerinin ithalatını ve ihracatını durdurması gerekmektedir.” Şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Bu yazıda belirtilen Biyogüvenlik Kurulunun antibiyotik direnç geni içeren GDO ve ürünlerinin ithalatına ve ihracatına izin verdiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Nitekim, bugüne kadar hayvan yemi olarak kullanımının uygunluğuna karar verilen 3 soya ve 13 mısır çeşidi antibiyotik direnç geni içermemektedir. Bu bilgilere ulaşılması zor olmamasına rağmen, her hangi bir incelemeye gerek duyulmadan, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine ve bilgi kirliliğine neden olan böyle bir açıklamanın saygın bir sivil toplum örgütünün sitesinde yer alması üzücü ve düşündürücüdür. Biyogüvenlik Kanunu ile görevleri belirlenmiş olan Biyogüvenlik Kurulu’na  “GDO’lu ürünlerin ithalat ve ihracatına izin vermekle görevli Biyogüvenlik Kurulu” gibi gerçeklerle ilgisi olmayan bir yakıştırmanın yapılması da aynı düşüncenin başka bir yansımasıdır.

Biyogüvenlik Kanununa göre Biyogüvenlik Kuruluna yapılan başvurular tamamı Üniversite öğretim üyeleri ve bilim insanlarından oluşan, bilimsel komiteler tarafından yasada belirtilen kriterler bakımından değerlendirilmekte ve kurul kararları resmi gazete vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

Biyogüvenlik Kurulu