Tüm haberler

Genetiği Değiştirilmiş 21 Mısır ve 3 Soya Çeşidine ait Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporları Kamuoyu Görüşüne Sunulmuştur

Ağustos 01, 2012

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun “Bilimsel komitelerin oluşumu, görev ve yetkileri” başlıklı on ikinci maddesine göre oluşturulan “Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi” ve “Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi” tarafından hazırlanan raporlar kamuoyu görüşüne açılmıştır.

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun “Bilimsel komitelerin oluşumu, görev ve yetkileri” başlıklı on ikinci maddesine göre oluşturulan “Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi” ve “Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi” tarafından hazırlanan genetiği değiştirilmiş 21 mısır çeşidine (1507×59122, 59122×1507×NK603, BT11, BT11×GA21, DAS1507, DAS1507×NK603, DAS59122, DAS59122×NK603, GA21, MIR604, MON810, MON863, MON863×MON810, MON863×MON810×NK603, MON863×NK603, MON88017, MON88017×MON810, MON89034, MON89034×NK603, NK603, NK603×MON810) ve 3 soya çeşidine (A2704-12, MON40-3-2, MON89788) ait raporlar aynı kanunun “Başvuru, değerlendirme ve karar verme” başlıklı 3 ncü maddenin onikinci fıkrasına göre kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda  genetiği değiştirilmiş 21 mısır çeşidi ve 3 soya çeşidine ait Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporlar 22 Ağustos 2012 tarihine kadar duyurular sayfasında kamuoyu görüşüne açılmıştır.