Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU BAŞKANLIĞINDAN KAMUOYUNA DUYURU

Ağustos 03, 2012

03.08.2012 Tarihli Dünya Gazetesi’nin ”Gıdada GDO’lu Ürüne İlk Vize” Başlıklı Haberi İle İlgili Basın Açıklaması

Bugün (03.08.2012) tarihli Dünya Gazetesi’ndeki haberde gıdada GDO’lu ürünlere izin verildiği şeklinde kamuoyunda yersiz endişe yaratmaya ve yanlış anlamaya neden olabilecek iddialar hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın paylaşılması uygun görülmüştür:

 

  1. GDO’lu ürünlerle ilgili işlemler 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5977 Sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve kanun kapsamında yürürlüğe giren Yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. “Biyogüvenlik Kurulu” ve Bakanlığımız tarafından; 3 adet soya geni ve 16 adet mısır geninin yem amaçlı kullanımı dışında gıda amaçlı izin verilmiş hiç bir gen bulunmamaktadır.
  2. 2.    İddia edilen konu 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereği oluşturulan “Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi” ve “Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi” tarafından Biyogüvenlik Kanunu 12. Madde 3. Fıkrası gereği Genetiği Değiştirilmiş 21 Mısır ve 3 Soya Çeşidine yönelik hazırlanmış raporların “Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması” tarafından kamuoyu görüşüne açılmasından ibarettir. Bu raporlar kurula sunulmak üzere hazırlanmış bilgiler olup, asla izin onay anlamı taşımamaktadır.
  3. Dünya gazetesinin iddiası tamamen asılsız olup, ülkemizde bugüne kadar gıda amaçlı olarak vize ya da izin verilmiş bir GDO veya ürünü bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Biyogüvenlik Kurulu