Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 04 Eylül 2012 TARİHİNDE ONDÖRDÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Eylül 14, 2012

Biyogüvenlik Kurulu’nun ondördüncü toplantısı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında 04 Eylül 2012 tarihinde aşağıdaki gündeme göre yapılmıştır.

BİYOGÜVENLİK KURULU 04 Eylül 2012 TARİHİNDE ONDÖRDÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

    Biyogüvenlik Kurulu’nun ondördüncü toplantısı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında 04 Eylül 2012 tarihinde aşağıdaki gündeme göre yapılmıştır.  

GÜNDEM:
1.     Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi’nin 28/10/2010 tarihli, 29 çeşidin (3 soya, 21 mısır, 3 kolza, 1 şeker pancarı ve 1 patates) gıda amaçlı kullanımına izin verilmesi yönündeki başvurusunu, 14.08.2012 tarihli yazısı ile geri çekme talebinin görüşülmesi,

2.     ÜNAK Gıda ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şirketi’nin 26/01/2011 tarihli, 3 çeşidin (3 soya) gıda amaçlı kullanımına izin verilmesi yönündeki başvurusunu, 16.08.2012 tarihli yazısı ile geri çekme talebinin görüşülmesi,

3.     Uzmanlar havuzuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

KARARLAR:

1.    Biyogüvenlik Kurulu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) İktisadi İşletmesi’nin 29 çeşidin (3 soya, 21 mısır, 3 kolza 1 şeker pancarı ve 1 patates) gıda amaçlı kullanım izin başvurusunu, 14.08.2012 tarihli yazısı ile geri çekme talebini görüşmüştür. Kurul tarafından TGDF’nin başvurusunu geri çekme talebi uygun görülmüştür.


2.    Biyogüvenlik Kurulu, ÜNAK Gıda ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şirketi’nin 3 soya çeşidinin (MON 40-3-2, A2704-12 ve MON89788) gıda amaçlı kullanım izin başvurusunu, 16.08.2012 tarihli yazısı ile geri çekme talebini görüşmüştür. Kurul tarafından ÜNAK Gıda ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şirketi’nin başvurusunu geri çekme talebi uygun görülmüştür.

3.    Uzmanlar havuzu ile ilgili yapılan Ek-1’deki uzman başvurularının onaylanmasına karar verilmiştir.


EK-1. Uzmanlar Listesi

Adı Soyadı    Kurumu
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN    Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İskender TİRYAKİ    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN    Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sefa KIZILDAĞ    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Turgay TEKİNAY    Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü