Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU ONBEŞİNCİ TOPLANTISINI YAPTI

Eylül 21, 2012

Biyogüvenlik Kurulu’nun onbeşinci toplantısı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında 21 Eylül 2012 tarihinde aşağıdaki gündeme göre yapılmıştır.

TOPLANTI NO: 15

GÜNDEM:

  1. “Food and Chemical Toxicology” dergisinde yayımlanan Gilles-Eric Séralini  ve arkadaşları tarafından hazırlanmış “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” başlıklı makalenin görüşülmesi.
  2. Uzmanlar havuzuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

KARARLAR
  1. Gündemde yer alan çalışmanın incelenmesi amacıyla konu uzmanlarından bir çalışma grubunun oluşturulmasına,
  2. Uzmanlar havuzu ile ilgili yapılan Ek-1’deki uzman başvurularının onaylanmasına
karar verilmiştir.

 

EK-1: Uzmanlar Listesi