Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 19 KASIM 2012 TARİHİNDE ONALTINCI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Nisan 25, 2013

BİYOGÜVENLİK KURULU 19 KASIM 2012 TARİHİNDE ONALTINCI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

    Biyogüvenlik Kurulu’nun onaltıncı toplantısı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında 19 Kasım 2012 tarihinde aşağıdaki gündeme göre yapılmıştır.  

GÜNDEM:

1-     Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) genetiği değiştirilmiş 3 kolza çeşidinin [GT73, T45, Swede-rape (MS8, RF3, S8xRF3)] ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin genetiği değiştirilmiş 1 şeker pancarı (H7-1) çeşidinin yemlerde kullanım amacıyla yaptığı başvuru ile ilgili Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporları,  raporlarla ilgili kamuoyundan gelen görüşler ve komiteler tarafından hazırlanan kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirme raporlarının görüşülmesi.
2-    Biyoetanol Üreticileri Derneği İktisadi İşletmesi’nin 22 mısır çeşidinin biyoetanol üretim sanayinde kullanım amacıyla yaptığı başvuru ile ilgili basitleştirilmiş işlem kapsamında hazırlanan Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporlarının görüşülmesi.
3-     Food and Chemical Toxicology dergisinde 19 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Gilles-Eric Séralini ve arkadaşları tarafından yapılmış “GDO’ların uzun dönemde yapmış olduğu etkiler” konulu çalışmanın  incelenmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubunun Değerlendirme Raporu’nun görüşülmesi.
4-    Uzmanlar havuzuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

KARARLAR:

1-) Raportörlerin (Dr. Ahmet ARSLAN ve Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK) Kurul üyeliğinden ayrılması nedeniyle 1. Raportör olarak Prof. Dr. S. Aykut AYTAÇ’ın,  2.  Raportör olarak Ahmet KAVAK’ın seçilmesine karar verilmiştir.
 
2-) Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) genetiği değiştirilmiş üç kolza çeşidi [GT73, T45, Swede-rape (MS8, RF3, S8xRF3)] ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin genetiği değiştirilmiş bir şeker pancarı (H7-1) çeşidinin yemlerde kullanılması amacıyla yaptıkları başvurular doğrultusunda hazırlanan Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporları ve kamuoyu görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda;
-    Genetiği değiştirilmiş üç kolza çeşidinin [GT73, T45, Swede-rape (MS8, RF3, S8xRF3)] ve   
-    Genetiği değiştirilmiş bir şeker pancarı çeşidinin (H7-1)   
hayvan yemlerinde kullanılması ile ilgili izin başvurusu uygun görülmemiş, talep oybirliği ile ret edilmiştir.

  3-) Biyoetanol Üreticileri Derneği İktisadi İşletmesi’nin 22 mısır çeşidinin biyoetanol üretim sanayinde kullanım amacıyla yaptığı başvuru ile ilgili basitleştirilmiş işlem kapsamında hazırlanan Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komite Raporlarının görüşülmesi sonucunda;
-      Genetiği değiştirilmiş 22 mısır çeşidinin (Bt11, DAS1507, DAS59122, NK603, NK603xMON810, DAS1507xNK603, GA21, MON89034, MON89034xNK603, Bt11xGA21, 59122x1507xNK603, 1507x59122, MON88017xMON810, MON810, 59122xNK603, MON88017, T25, MIR604, MON863, MON863×MON810, MON863×MON810×NK603 ve MON863×NK603) biyoetanol üretim sanayinde kullanılması uygun görülmemiş ve oybirliği ile ret edilmiştir.   

4) Food and Chemical Toxicology dergisinde 19 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Gilles-Eric Séralini ve arkadaşları tarafından yürütülmüş “GDO’ların uzun dönemde yapmış olduğu etkiler” konulu çalışmanın  incelenmesi amacıyla Biyogüvenlik Kurulu’nun 21 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirdiği on beşinci toplantısında “Patololoji, Onkoloji, Toksikoloji, Biyoistatistik, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Bitki Biyoteknolojisi ve Moleküler Biyoteknoloji alanında” çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden oluşan çalışma grubunun Değerlendirme Raporu tartışılmıştır.  Buna göre;
- Çalışmaya konu olan NK603 mısır çeşidi ile ilgili gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının yakından takip edilmesine,
- Başta GDO’ların uzun dönem etkileri olmak üzere bilimsel tartışmalara neden olan GDO konularında TÜBİTAK ve Üniversitelere, Türkiye’de benzer çalışmaları desteklemeleri   yönünde kurul tarafından çağrı yapılmasına karar verilmiştir.
5-) Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU’nun uzmanlar havuzuna yapmış olduğu başvurunun onaylanmasına karar verilmiştir.