Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM İLK TOPLANTISINI YAPTI

Ocak 02, 2014


BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM İLK TOPLANTISINI YAPTI

Biyogüvenlik Kurulu 2. Dönem ilk toplantısını 16 Aralık 2013 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM:

1.    Açılış ve tanışma
2.    Başkan vekili ve raportörlerin seçimi
3.    2013/188 ve 2013/189 sayılı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararlarının görüşülmesi.
4.    Uzman başvurularının değerlendirilmesi
5.    Dilek ve temenniler
6.    Kapanış

 
KARARLAR:

1-    Doç. Dr. Masum BURAK’ın Başkan Vekili, Ahmet KAVAK’ın 1. Raportör ve Prof. Dr. Aykut AYTAÇ’ın 2. Raportör olarak seçilmesine,
2-    2013/188 ve 2013/189 sayılı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararları hakkında ilgili bilimsel komitelerin görüşünün alınmasına,
3-    Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’na yapılan Ek’te yer alan uzman başvurularının onaylanmasına

karar verilmiştir.

 

EK-Onaylanan Uzmanlar Listesi