Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 2.TOPLANTISINI YAPTI

Şubat 10, 2014

Biyogüvenlik Kurulu 2. Dönem ikinci toplantısını 22 Ocak 2014 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

1-    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilisi tarafından “DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması” ile ilgili bilgilendirme sunusunun yapılması.

2-    13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” 4. Maddesine göre Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin belirlenmesi.

3-    AVES Enerji ve Yağ Sanayi Antrepoculuk Petrol Arama Üretim ve İşleme San ve Tic. A.Ş.’nin  yem amaçlı olarak işlenmesine ve elde edilen yağın ihracatına izin verilmiş (Biyogüvenlik Kurulu’nun 13 numaralı kararı) olan 3 soya çeşidinden elde edilen yağdan biyodizel  üretimi ve bu biyodizelin  ihracı talebinin görüşülmesi.

4-    Uzman başvurularının değerlendirilmesi.

5-    Dilek ve temenniler.

6-    Kapanış.

 

KARARLAR:

 

1- Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yapılacak Başvurulardan alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılmış ve çalışma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonunda 2014 yılı başvuru ücretinin;

a) Çeşit başına 50 000 TL,

b) Onaylanan çeşitlerden elde edilecek türevlerin sınai amaçlı olarak farklı bir üretim alanında kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için çeşit başına 5 000 TL

olarak Bakanlığa önerilmesine;

2- AVES Enerji ve Yağ Sanayi Antrepoculuk Petrol Arama Üretim ve İşleme San ve Tic. A.Ş.’nin Biyogüvenlik Kurulu tarafından yem amaçlı onay verilen 3 soya çeşidinden elde edilen yağın biyodizel üretimi ve ihracatı talebi görüşülmüş olup, ilgili kurumlardan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) izlenebilirlik ile ilgili görüş ve onay alınarak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulmasına;

 

 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Remziye YILMAZ’ın uzmanlar havuzuna yapmış olduğu başvurunun onaylanmasına;

karar verilmiştir.