Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 5. TOPLANTISINI YAPTI

Haziran 26, 2014

            

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 5. TOPLANTISINI YAPTI

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. Dönem beşinci toplantısını 02 Haziran 2014 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

1-  Sağlık Bakanlığı tarafından, Biyogüvenlik Kanunu kapsamına giren çalışmalar konusunda bilgilendirme sunusu yapılması.

2-  Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmelikte Biyogüvenlik Kurulu’nun yetki alanına giren konulardaki usul ve esaslar ile standartların ve koşulların görüşülmesi.

3-  Uzmanlar havuzuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

4-  Diğer konular.

5-  Kapanış.

 

KARARLAR:

 

           1-    Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmeliğin;

Beşinci maddesinde yer alan “GDO ve ürünlerini araştırmaya yetkili kuruluşlarda sağlanması gereken standart ve koşullar ile izleme, denetim ve kontrol amaçlı analizleri yapacak laboratuvarlarda aranacak koşullar”

Dokuzuncu maddesinde yer alan “Deneysel amaçlı serbest bırakma kapsamında yürütülecek açık alan, sera ve laboratuvar koşulları; çalışmalar süresince alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar ile denemeler ile ilgili usul ve esaslar” ve

Onuncu maddesinde yer alan “GDM’nin kontrollü koşullarda araştırma, geliştirme ve endüstriyel faaliyetlerinin yürütüleceği kapalı alanların standartları, koşulları ve uyulacak kurallar”ın

belirlenmesi için komitelerin oluşturulması ve komitelerin çalışma koşullarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılarak bir sonraki Kurul toplantısında sunulmasına,

                    

2-    Ek 1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

EK 1:

 

Adı, Soyadı

Kurumu

1 

Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

2

Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU

Bingöl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

3

Doç. Dr. Demet CANSARAN DUMAN

Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsü

4 

Doç. Dr. Esra MARTİN

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Fen Fakültesi

5

Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ

Bingöl Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

6

Doç. Dr. Emine YALÇIN

Giresun Üniversitesi
Fen–Edebiyat Fakültesi 

7 

Doç. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

Mevlana Üniversitesi
İşletme Fakültesi

8 

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

Giresun Üniversitesi
Fen–Edebiyat Fakültesi 

9 

Prof. Dr. Hikmet Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Hitit Üniversitesi
Tıp Fakültesi

10 

Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

11 

Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi

12 

Doç. Dr. Orhan ÖZBEY   

Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

13 

Doç. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

14 

Yrd. Doç. Dr. H.Turan AKKOYUN

Siirt Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

15 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ALTUNOK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

16 

Yrd. Doç. Dr. Eda
ÖZEL GÜNEŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Turizm Fakültesi

17 

Yrd. Doç. Dr. Rifat
BATTALOĞLU

Niğde Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

18 

Yrd. Doç. Dr. Sevgi DURNA DAŞTAN

Cumhuriyet Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

19 

Yrd. Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Bölümü

20 

Yrd. Doç. Dr. Burak ŞEN

Niğde Üniversitesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

21 

Yrd. Doç. Dr. Aynur DEMİR

Aksaray Üniversitesi
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

22 

Yrd. Doç. Dr.
 Sedat ODABAŞ

Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi

23 

Doç. Dr. A. Kemal SEÇKİN

Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 

24 

Yrd. Doç. Dr. Özcan DEMİR

Fırat Üniversitesi
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

25 

Yrd. Doç. Dr. Şükriye Derya DEVECİ

Fırat Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

26 

Dr. Enes DERTLİ

University of East Anglia Norwich, UK,

27 

Dr. Kenan İZGİ

Cleveland State University

28 

Dr. Yasin
Fatih
DAGDAŞ

TheSainsburyLaboratory,
NorwichResearchPark

29 

Doç. Dr. Temel ÖZTÜRK

Giresun Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi 

30 

Prof. Dr. Halit Tanju BESLER

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

31 

Yrd. Doç. Dr. Ebru YABAŞ

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksek Okulu

32 

Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

33 

Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

34 

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü

35 

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

36 

Prof. Dr. Ömür BAYSAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen Fakültesi

37 

Prof. Dr. Serap YALIN

Mersin Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi

38 

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER

Gazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

39 

Prof. Dr. Yüksel BÖLEK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

40 

Prof. Dr. Cüneyt AKI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi

41 

Prof. Dr. Fevzi BEDİR

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

42 

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

43 

Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

44 

Doç. Dr. Ayhan KAPUSUZOĞLU

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İşletme Fakültesi

45 

Doç. Dr. Cem Ömer EGESEL

Çanakkale Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

46 

Doç. Dr. Coşkun KÖSE

İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi

47 

Doç. Dr. Ercan KAYA

Atatürk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

48 

Doç. Dr. Hanife GENÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

49 

Doç. Dr. Işıl ERGİN

Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi

50 

Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

51 

Doç. Dr. Naim UZUN

Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 

52 

Doç. Dr. Dursun AYDIN 

Muğla Üniversitesi
Fen Fakültesi

53 

Doç. Dr. Hacı Halil BIYIK

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

54 

Doç. Dr. Özge ÖZGEN ARUN

İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

55 

Doç. Dr. Özgül KELEŞ

Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

56 

Doç. Dr. Kubilay METİN

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

57 

Doç. Dr. Memiş ÖZDEMİR

Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

58 

Doç.Dr. Mustafa ÖZYÜREK

İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

59 

Doç. Dr. Neşe Akış SANSA

Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi

60 

Doç.Dr. Sami OLUK

Celal Bayar Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi      

61 

Doç. Dr. Tunay KARLIDERE

Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi

62 

Doç. Dr. Oğuz DEMİR

Mugla Üniversitesi
Egitim Fakültesi

63 

Doç. Dr. Fethi Sırrı ÇAM

Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi

64 

Doç.Dr. Tuba Çiğdem OĞUZOĞLU

Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

65 

Yrd. Doç. Dr. Semire UZUN

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

66 

Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZCAN        

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

67 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem İLERİ YAMANER

Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

68 

Dr. Mustafa Cumhur İZGİ

Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi

69 

Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

70 

Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyatFakültesi

71 

Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

72 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

73 

Yrd. Doç. Dr. Musa KAVAS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ZiraatFakültesi

74 

Yrd. Doç. Dr. Olcay BOYACIOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

75 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

Uluslararası Antalya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

76 

Yrd. Doç. Dr. Seyid Ahmet SARGIN

Akdeniz Üniversitesi
Alanya Eğitim Fakültesi

77 

Yrd. Doç. Dr. Volkan Sevinç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen Fakültesi

78 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Emre KİTİŞ

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

79 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan FİLİK

Ahi Evran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

80 

Yrd. Doç. Dr. Şerife Evrim ARICI

Süleyman Demirel Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

81 

Yrd. Doç. Dr. Selcen YÜKSEL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi