Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 6.TOPLANTISINI YAPTI

Temmuz 25, 2014

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 6.TOPLANTISINI YAPTI

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem altıncı toplantısını 11 Temmuz 2014 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

GÜNDEM:

1-Biyogüvenlik Kurulu’nun 5. Toplantısı’nda alınan karar gereği;
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmeliğin;Beşinci, Dokuzuncu ve Onuncu maddelerinde yer alan usul, esas ve koşulların belirlenmesi için oluşturulacak Çalışma Gruplarının görüşülmesi.
2-Uzman başvurularının değerlendirilmesi.
3-Diğer konular.
4-Kapanış.

 

KARARLAR:

 

1-Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair  Yönetmeliğin Beşinci, Dokuzuncu ve Onuncu maddelerinde yer alan usul, esas ve koşulların belirlenmesi için Ek-1’de yer alan konu uzmanlarının görevlendirilmesine,

2-Ek-2’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

EK-1

NO

SOYİSİM

İSİM

UNVANI

KURUMU

1

AKÇALI

Kamil Can

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

BAĞIŞ

Haydar

Prof. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

3

BİRLER

Sema

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

4

ERGÜL

Ali

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

5

GÜRAKAN GÜLTEKİN

Güzin Candan

Prof. Dr.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

6

ÖZCAN

Sebahattin

Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri  Bölümü

7

ÖZDAĞ

Hilal

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

8

PABUÇÇUOĞLU

Serhat

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

9

ŞAHİN

Fikrettin

Prof. Dr.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

10

TAYLAN ÖZKAN

Hikmet Ayşegül

Prof. Dr.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi

11

TURGUT

Kenan

Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

CANSARAN DUMAN

Demet

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsü

13

ÇARHAN

Ahmet

Doç. Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

14

OĞRAŞ

Tijen

Doç. Dr.

TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

15

YILMAZ

Remziye

Doç. Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

16

ENGİN

Evren Doruk

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 

 

 

 

EK-2

No

Adı - Soyadı

Uzmanlık Alanı

Kurumu

1

Prof. Dr. Sema BİRLER

Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama

Transgenetik Hayvan Üretimi

İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü

2

Prof. Dr. Serhat PABUÇÇUOĞLU

Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama
Biyoreaktör
Biyoteknoloji
ReprodüktifBiyteknoloji
Transgenetik Hayvan Üretimi
Yardımcı Üreme Teknikleri

İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü

3

Yrd. Doç. Dr. Evren Doruk ENGİN

Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji
MikrobiyalBiyoteknoloji
Biyosensörler

Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsü