Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 7. TOPLANTISINI YAPTI

Ocak 08, 2015

BİYOGÜVENLİK KURULU 2. DÖNEM 7. TOPLANTISINI YAPTI

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem yedinci toplantısını 15 Aralık 2014 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

1-    Biyogüvenlik Kurulu’nun 11 Temmuz 2014 tarihinde yapmış olduğu 2. Dönem 6. Toplantısında alınan karar gereğince Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin Beşinci, Dokuzuncu ve Onuncu maddelerinde yer alan usul, esas ve koşulların belirlenmesi için yapılacak çalışmalar hakkında Kurul Başkanı tarafından Kurul Üyelerine bilgi verilmesi.

 

2-    Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ve Biyogüvenlik Kurulu Üyesi Sayın Ahmet KAVAK tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün GDO’lar ile ilgili faaliyetlerinin son durumunu içeren bir sunu yapılması.

 

3-    29 Eylül - 3 Ekim 2014 tarihleri arasında Kore’nin Pyeongchang kentinde gerçekleştirilen Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün Taraflar Toplantısı olarak görev yapan 7. Taraflar Konferansı ile ilgili olarak Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Ulusal Odak Kişisi olan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Ali Osman SARI tarafından Kurul Üyelerine bilgi verilmesi.

 

4-    13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” 4. Maddesine göre 2015 yılında Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin belirlenmesi.

 

5-    Uzman başvurularının değerlendirilmesi.

 

6-    Dilek ve temenniler.

 

7-    Kapanış.

 

 

KARARLAR:

 

 

1-     Son zamanlarda, Bakanlığa bağlı GDO laboratuvarlarının çalışma kapasitesi ile ilgili iddia edilen konular hakkında Bakanlıktan Kurula rapor verilmesinin istenmesi,

 

 

2-     Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanması,

 

 

Ek-1

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

1.

Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

2.

Doç. Dr. Hatice Dilek ARSOY

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

3.

Doç. Dr. Pınar SAÇAKLI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

4.

Doç. Dr. Tijen DEMİRAL

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

5.

Doç. Dr. Türker BİLGEN

Namık Kemal Üniversitesi

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

6.

Yrd. Doç. Dr. Esra SEYRAN

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

7.

Yrd. Doç. Dr. M. Aydın AKBUDAK

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü