Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 09 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE TOPLANDI

Şubat 25, 2015

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem sekizinci toplantısını 09 Şubat 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki

gündemle gerçekleştirdi.

                                         

GÜNDEM:

 

1- 13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” 4. Maddesine göre Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin belirlenmesi,

 

2- Uzman başvurularının değerlendirilmesi,

 

3- Dilek ve temenniler,

 

4- Kapanış.

 

 

KARARLAR:

 

 

1-Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yapılacak başvurulardan alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılmış ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde 2015 yılında her bir kullanım amacı için;

a) Genetiği değiştirilmiş organizma başına 50.000 TL,

b) Onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla yapılacak başvurular için türev başına 5000 TL,

c) Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalardan elde edilen her bir enzim başvurusu için 5000 TL olarak Bakanlığa önerilmesi,

 2- Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanması,

 3- Ahmet KAVAK’ın Biyogüvenlik Kurulu’ndaki görevinden ayrılması nedeni ile Genel Müdür Yardımcısı Muharrem SELÇUK’un raportör olarak görevlendirilmesi.

 

 

 

 

Ek-1

 

Adı Soyadı

Kurumu

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr.  Pervin DİNÇER

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şaban TEKİN

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Zihni  

DEMİRBAĞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Şükran  ÇAKIR ARICA

Kırıkkale Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü