Tüm haberler

Biyogüvenlik Kurulu 16mart 2015 Tarihinde Toplandı

Nisan 07, 2015

Biyogüvenlik Kurulu 16mart 2015 Tarihinde Toplandı

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem dokuzuncu toplantısını 16 Mart 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki

gündemle gerçekleştirdi.

 GÜNDEM:

 1-    Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN tarafından Kurul’a “Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmalar” konusunda bir sunu yapılması,

2-    Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 06/03/2015 tarihli yazısının görüşülmesi,

3-    Uzman  başvurularının değerlendirilmesi.

4-    Dilek ve temenniler.

5-    Kapanış.

 

 

KARARLAR:

 

1- 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1, 2 ve 3 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendinin aşağıdaki şekilde;

Karara konu soya ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 No’lu Kurul Kararları ile 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 ve 19 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendinin aşağıdaki şekilde;

“Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

değiştirilmesi oy birliği ile uygun görülmüş olup, Resmi Gazete’de yayımlanması için Başbakanlığa gönderilmesi,

2- Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvuruların onaylanması,

 

Ek-1

 

Adı  Soyadı

Kurumu

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr. Ömer ÇOPUR

Max-Planck Biyokimya Enstitüsü,ALMANYA