Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 11 NİSAN 2015 TARİHİNDE TOPLANDI

Haziran 11, 2015

BİYOGÜVENLİK KURULU 11 NİSAN 2015 TARİHİNDE TOPLANDI

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem onuncu toplantısını 11 Nisan 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki

gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

1-    Mart 2015 tarihi itibariyle Biyogüvenlik Kurulu’na bulaşıklık konusundaki kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin görüşülmesi,

2-    Mart 2015 tarihi itibariyle Biyogüvenlik Kurulu’na enzimler konusundaki kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin görüşülmesi,

3-    Uzman başvurularının değerlendirilmesi,

4-    Dilek ve temenniler.

5-    Kapanış.

 

KARARLAR:

 

1-      Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 23. Madde 4. Fıkrasında tanımlanan bulaşıklığa sahip ürünlerde bir başka ürüne ait gen tespit edildiğinde, 5996 sayılı yasanın 34. Maddesi kapsamında işlem tesis edilebileceğinin Bakanlık’a önerilmesi,

2-      Mikroorganizmalardan elde edilen katkı maddesi, enzim vb. işlem yardımcılarının DNA içermemeleri nedeniyle Biyogüvenlik Kurulu onayına tabi olmayacakları, bu ürünlerin ilgili Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi,

3-      Ek-1’de yer alan uzmanlar havuzuna yapılmış olan başvurunun onaylanması,

 

 

 

Ek-1

 

Adı  Soyadı

Kurumu

  1.  

Yrd. Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Biga Meslek Yüksek Okulu,

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü