Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 12 Mayıs 2015 TARİHİNDE TOPLANDI

Haziran 11, 2015

BİYOGÜVENLİK KURULU 12 Mayıs 2015 TARİHİNDE TOPLANDI

 

Biyogüvenlik Kurulu 2. dönem on ikinci toplantısını 12 Mayıs 2015 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında aşağıdaki

gündemle gerçekleştirdi.

 

GÜNDEM:

 

 1- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 11/05/2015 tarihli yem amaçlı başvurusunun değerlendirilmesi,

Yem Amaçlı Başvurusu Yapılan GDO’lar;

 

 

Tür

No

Çeşit

 

 

SOYA

1

A5547-127

2

356043

3

MON87701

4

MON87701 x MON89788

5

MON 87705

6

MON 87708

7

MON 87769

8

305423

9

BPS-CV127-9

 

 

 

MISIR

1

T25

2

MON863

3

MON863 x NK603

4

MON863 x MON810

5

MIR604

6

MON863xMON810xNK603

7

MON89034 xMON88017

8

MIR604 xGA21

9

Bt11xMIR604

10

Bt11xMIR604xGA21

11

MIR162

12

MON89034x1507xMON88017x59122
3’lü kombinasyonu
MON89034×1507×MON88017
MON89034×1507×59122
MON89034×MON88017×59122
1507×MON88017×59122
2’li kombinasyonu
MON89034x1507
MON89034x59122
1507xMON88017
MON88017x59122

13

MON89034×1507×NK603

14

MON 87460

 

 

 

PAMUK

1

MON1445

2

MON15985

3

MON531

4

MON531 x MON1445

5

LLCotton25

6

GHB614

7

281-24-236x3006-210-23

8

T304-40

9

MON 88913

10

GHB614xLLCotton25

KOLZA

1

GT73

2

MS8, RF3, MS8xRF3

3

T45

4

MON 88302

 

 

2-    Dilek ve temenniler.

3-    Kapanış.

 

 

KARARLAR:

 

1- a) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR)’nin 11/05/2015 tarihli yem amaçlı başvurusunun kabulü, değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesi,

 

b) Risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik komitelerinin görevlendirilmesi,

 

c) Komite üyeliğinden zaruri nedenlerle ayrılan üyenin yerine uzman havuzundan yeni bir üyenin Kurul Başkanı tarafından atanması,