Ulusal Odak Noktası

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve  Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması Ulusal Odak Noktası : Dr. Yusuf ARSLAN

İletişim Bilgileri:

Dr. Yusuf ARSLAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı
Tel:+90- 312-315 52 86

Faks:+90-312-315 26 98
E-mail: yusuf.arslan@tarim.gov.tr