Proje Detay|Biyogüvenlik Araştırma Geliştirme Alt Yapı Projesi (2001-Devam)

Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araştırma enstitülerinin alt yapısının oluşturulması, laboratuvarda görev alacak personel yetiştirilmesi ve araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.