Proje Detay| “GDO'larda Risk Değerlendirme, Sosyo-ekonomik Değerlendirme ve Risk Yönetimi Uluslararası Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde GEF hibe desteği ile yürütülen  “Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi kapsamında; “GDO'larda Risk Değerlendirme, Sosyo-ekonomik Değerlendirme ve Risk Yönetimi Uluslararası Çalıştayı” 15-17 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Çalıştayda Dr. Ali Osman SARI, (TAGEM Genel Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Hakan YARDIMCI (Ankara Üniversitesi, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı), Emine OLHAN (Ankara Üniversitesi, Proje Ulusal Danışmanı), Doç. Dr. Remziye YILMAZ (Hacettepe üniversitesi, Proje Ulusal Danışmanı), Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR (Süleyman Demirel Üniversitesi), Dr. David HERON (ABD Tarım Bakanlığı),  Dr. Andreas HEISSENBERGER (Avusturya Çevre Ajansı), Sean Colin Lawrie (Michigan State Üniversitesi),  Dr.ir. GA (Gijs) KLETER (Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi),  Fatih KAYA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ve David Mota-Sanchez (Michigan State Üniversitesi)  tarafından GDO'larda Risk Değerlendirme, Sosyo-ekonomik Değerlendirme ve Risk Yönetimi konularında sunular yapıldı.

               Çalıştaya Ulusal Yürütme Komitesi üyeleri, Biyogüvenlik Kurulu üyeleri,  proje asistanı ve proje ekibi, üniversite, araştırma enstitüsü, kamu ve özel laboratuvarlar, sivil toplum örgütü, meslek örgütü, özel sektör temsilcileri olmak üzere 100 kişi katılım sağladı. 


HyperLink