Proje Detay|“BİYOGÜVENLİK KANUNU ve UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI” gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile yürütülen “Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi” (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of Turkey) faaliyetleri kapsamında “Biyogüvenlik Kanunu ve Uygulamaları Çalıştayı” Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 9 - 10 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Çalıştaya, HSYK, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile Biyogüvenlik Kurulu üyeleri, Bakanlığın ilgili birim ve üniversite temsilcileri olmak üzere 100 kişinin katılım sağladı.

Çalıştayda, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) tanımı ve tarihçesi, GDO’larla ilgili ülkemizdeki uygulamalar, Türkiye’de Biyogüvenlik Kurulu’nun sistemi ve işleyişi, GDO’ların kontrol ve izleme sistemi, Biyogüvenlik Kanunu’nda yer alan Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri ve AB ülkelerindeki uygulamalar ele alındı.


HyperLink