Proje Detay|“RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ ÇALIŞTAYI” gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile yürütülen  “Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi” (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of Turkey) kapsamında 16-17 Mart 2017 tarihlerinde Antalya'da "Risk Değerlendirme Metodolojisi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştaya Biyogüvenlik Kurulu üyeleri,  Ulusal Proje Koordinatörü ve proje ekibi, üniversite, ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütü, meslek örgütü, özel sektör temsilcileri olmak üzere 36 kişi katılım sağladı

Çalıştay Ulusal Proje Koordinatörü Dr. Yusuf ARSLAN’ın açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından proje asistanı Birgül GÜNER Proje Tanıtımını içeren sunumunu yaptı. Doç. Dr. Remziye YILMAZ tarafından “Risk Değerlendirme Metodolojisi Çalıştayı: Giriş” ve “Gıda Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmeye İlişkin Vaka Sunumu: NK603 Mısır” başlıklı sunumlar yapıldı ve arkasından katılımcılar çalışma gruplarına ayrıldı ve ortaya çıkan görüş ve önerileri genel değerlendirme bölümünde katılımcılara aktarıldı.