Proje Detay|"Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi" Kapanış Çalıştayı gerçekleştirildi

Projenin Kapanış Toplantısı 3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıda proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Biyogüvenlik konusunda çalışmaların sürdürülebilirliğine yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya UNEP/GEF Biyogüvenlik Portfolio Manager Alex Owusu-Biney, Projenin Ulusal Koordinatörü Dr. Yusuf ARSLAN, Proje Asistanı Birgül GÜNER, Proje Yönetim Birimi Personeli Hilal YÜCE RASLAN, Ayfer ŞAHİN; Serdar AYDEMİR, Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Personeli, Projenin Ulusal Yürütme Komitesi üyeleri, Biyogüvenlik Kurulu üyeleri, Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması Uzmanlar Listesinde yer alan bilim insanları, ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri olmak üzere 63 kişi katılım sağlamıştır.

Çalıştay, Projenin Ulusal Koordinatörü Dr. Yusuf ARSLAN’ın açılış konuşması ile başladı. Yusuf Arslan açılış konuşmasında Türkiye’de biyogüvenlik çalışmalarının başlangıcından, GEF tarafından desteklenen ve 2002-2005 yıllarında yürütülen “Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi” nin çıktılarından ve 2013-2017 yıllarında yürütülen "Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili özet bilgi verdi.

Ardından UNEP/GEF Biyogüvenlik Portfolio Manager Alex Owusu-Biney açılış konuşması yaptı.

Proje asistanı Birgül GÜNER projenin başlangıcından bitişine kadar gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Ülkemizdeki Biyogüvenlik Uygulamaları konulu sunusunda; Biyogüvenlik Kurulu’nun çalışma sistemi, Kurul hakkında bilgi, Başvuru değerlendirme prosedürü, Biyogüvenlik Kurulu’nun karar verme sistemi hakkında bilgiler verdi.

UNEP-GEF Portfolyo Yöneticisi (Biyogüvenlik) Alex Owusu-BINEY tarafından;

 • Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, Bölgesel Projeler,
 • Cartagena Protokol Kuralları
 • Yasal ve Politikanın Getirdiği Zorunluluklar
 • Bölgesel Proje - Eğilimler
 • Uygulamalar (Kalkınma Odağı)
 • Potansiyel Fon Kaynağı
 • Temel Program 5: Biyogüvenlik
 • Temel Sorunlar (Mevcut ekipmanın/uygulamaların muhafaza edilmesi, Daha geniş kapsamlı bölgesel zorunlulukların gerekli kıldığı önlemler, Bölgesel katılım – özel & gerekli uzmanlık, Yaygın ulusal/küresel söylem vb., Uluslararası Biyogüvenlik/Biyoemniyet Anlaşmaları, İlgili hedef kitleleri belirlemek, Basitleştirilmiş Usuller üzerine mutabık kalmak (makale 13), Ortak bölgesel sahiplenmeye imkân tanıyacak türde bir kapasite oluşturmak için kullanılan başlangıç noktaları)
 • Kapasite Oluşturma İmkânları
 • Bölgesel ve Ulusal Biyogüvenliğin Olası İşlevleri - Dikkate alınacak hususlar
 • Potansiyel Ortaklar

hakkında bilgi verildi.

GDO Analizi, Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Ulusal Danışmanı Doç. Dr. Remziye YILMAZ tarafından;

 • Genetiği değiştirilmiş bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen gıda ve yemlerin risk değerlendirmesinde kullanmak üzere neden teknik bir kılavuza ihtiyacımız var?
 • Özelliklerine göre sınıflandırılmış, ticareti onaylanan ve 2016 yılında hâlihazırda tüm dünyada üretimi yapılan genetiği değiştirilmiş bitkilerin mevcut durumu
 • Biyogüvenlik Kanunu kapsamında denetime tabi ürünlerin risk değerlendirme prosedürlerinin başlıca unsurları

hakkında bilgi verildi.

GDO'larda Sosyo-ekonomik Değerlendirme Ulusal Danışmanı Prof. Dr. Emine OLHAN tarafından;

 • Neden Sosyo-Ekonomik Değerlendirme,
 • Sosyo-Ekonomik Değerlendirmenin İçeriği
 • Türkiye’deki Değerlendirme Kriterleri

hakkında bilgi verildi.

Biyogüvenlik Mevzuatı Ulusal Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM tarafından;

 

 • Kanunda Öngörülen Sorumluluklar
 • Hukuki Sorumluluk-Aksayan Yönler
 • Cezai Sorumluluk- Aksayan Yönler
 • İdari Yaptırımlar- Düzeltilmesi Gereken Hususlar

hakkında bilgi verildi.

Projenin Ulusal Danışmanı Fatih KAYA tarafından;

 • GDO denetimi yapılıyor mu? Mevzuatı var mı?
 • GDO denetimini hangi kurum/ taşra teşkilatı yapıyor? Alt yapısı yeterli mi?
 • İthal edilen tüm ürünlerde GDO denetimi yapılıyor mu? Riskli ürün ve Riskli Ülkeler hangileridir?
 • Denetim Sistemi Kurulmasında Dikkate Alınan Hususlar Nelerdir?
 • Laboratuvar kapasitesi yeterli mi?
 • Gıdaların etiketlerinde «GDO YOK» ifadesi kullanılabilir mi?
 • GDO tespit edilen gıdalara hangi işlemler uygulanıyor?

hakkında bilgi verildi.

Projenin Ulusal Danışmanı Dr. Seval ÜNALAN tarafından;

 • İzleme koşulları
 • GDO’lu yemlerin izlenmesi ile ilgili Genel Müdürlük Talimatları
 • GDO’lu Yem Dağıtım Zinciri
 • GDO bildirimleri
 • Yem Kontrol ve Takip Sistemi

hakkında bilgi verildi.

GDO Analizi, Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Ulusal Danışmanı Doç. Dr. Remziye YILMAZ tarafından ayrıca;

 • Türkiye'de GDO'ların DNA Analizi ile Saptanması ve Miktarlarının Belirlenmesi 

 konusunda bilgi verildi.

 


HyperLink