Proje Detay|“Risk Değerlendirme ve Yönetimi I. Semineri” gerçekleştirildi.

 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde GEF hibe desteği ile yürütülen  Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of  Turkey)  kapsamında “Risk Değerlendirme ve Yönetimi Semineri” 27 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminere Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü, TÜBİTAK-MAM, Adalet Bakanlığı,   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Biyoteknoloji Derneği, Türk Patent Enstitüsü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden 43 kişi katılım sağlamıştır.


HyperLink