ONAYLI GDO LAR

Biyogüvenlik Kurulu Tarafından Yem Amaçlı Kullanım İçin Onaylanan GDO Listesi- İngilizce Versiyon

ID

GD BİTKİ

ÇEŞİT

 

AYIRT EDİCİ KİMLİK

 

RESMİ GAZETE

KURUL KARARI NO

 

GEN/GENLER

1.       

Soya

A2704-12  

ACS-GMØØ5-3

26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı

1 No’lu

A2704-12 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

2.       

Soya

MON40-3-2

MON-Ø4Ø32-6

26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı

2 No’lu

MON40-3-2 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

3.       

Soya

MON89788

MON-89788-1

26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı

3 No’lu

MON89788 Soya fasulyesinin taşıdığı Herbisit Tolerans geni

4.       

Mısır

Bt11

SYN-BTØ11-1

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

4 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

5.       

Mısır

DAS1507

DAS-Ø15Ø7-1

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

5 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1F geni ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

6.       

Mısır

DAS59122

DAS-59122-7

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

6 No’lu

Coleoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri ve glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

7.       

Mısır

DAS1507xNK603

DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

7 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1F geni ve glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni ile glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

8.       

Mısır

NK603

MON-ØØ6Ø3-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

8 No’lu

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps geni

9.       

Mısır

NK603 x MON810

MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

9 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni ve glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps geni

10.    

Mısır

GA21

MON-ØØØ21-9

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

10 No’lu

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps geni

11.    

Mısır

MON89034

MON-89Ø34-3

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

11 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1A.105 ve cry2Ab2 genleri

12.    

Mısır

MON89034xNK603

MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

12 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1A.105 ve cry2Ab2 genlerini ve glifosat herbisitine tolerans sağlayan cp4 epsps geni

13.    

Mısır

Bt11xGA21

SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

13 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni ve glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni ile glifosat herbisitine tolerans sağlayan mepsps geni

14.    

Mısır

59122x1507xNK603

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

14 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1F geni, Coleoptera takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri, glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni ile glifosat herbisitine tolerans sağlayan cp4 epsps genleri

15.    

Mısır

DAS1507x59122

DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

15 No’lu

Lepidoptera takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanıklılık sağlayan cry1F geni, Coleoptera takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri ile glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni

16.    

Mısır

MON88017XMON810

MON-88Ø17-3xMON-ØØ81Ø-6

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı

16 No’lu

Coleoptera takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 geni, Lepidoptera takımına ait bazı zararlı türlere dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni ile glifosat herbisitine tolerans sağlayan cp4 epsps genleri

17.    

Mısır

MON88017

MON-88Ø17-3

21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı

17 No’lu

Coleoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

18.    

Mısır

MON810

MON-ØØ81Ø-6

21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı

18 No’lu

Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab geni

19.    

Mısır

59122xNK603

DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6

21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı

19 No’lu

Coleoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri, glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni ve glifosatherbisitine tolerans sağlayan cp4 epsps geni

20.    

Mısır

MIR604

SYN-IR6Ø4-5

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

23 No’lu

Coleoptera takımından zararlı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan mcry3Aa2 geni

21.    

Mısır

MON863

MON-ØØ863-5

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

24 No’lu

Coleoptera takımındaki böcek türlerine dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 geni

22.    

Mısır

T25

ACS-ZMØØ3-2

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

25 No’lu

Glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat geni

23.    

Soya

MON87701

MON-877Ø1-2

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

26 No’lu

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ac geni

 

24.    

Soya

MON87701xMON89788

MON-877Ø1-2xMON-89788-1

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı

27 No’lu

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ac geni ile glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps genleri

25.    

Soya

356043

DP-356Ø43-5

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

28 No’lu

Glifosat herbisitine tolerans sağlayan Gat4601 geni ve asetolaktat sentaz (ALS)’ı engelleyen herbisitlere karşı tolerans sağlayan Gm-hra geni

26.    

Soya

A5547-127

ACS-GMØØ6-4

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

29 No’lu

Glifosinat amonyum herbisitine toleransı sağlayan pat geni

 

27.    

Mısır

Bt11xMIR604

SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

30 No’lu

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ab geni, Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry3A geni ve glifosinat içeren herbisitlere toleransı sağlayan pat geni

28.    

Mısır

MIR162

SYN-IR162-4

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

31 No’lu

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan vip3Aa19e geni

 

29.    

Mısır

MIR604xGA21

SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

32 No’lu

Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan mcry3A geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

30.    

Mısır

MON863xMON810

MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

33 No’lu

Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry3Bb1 geni ve Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1Ab geni

31.    

Mısır

MON863xNK603

MON-ØØ863-5 x MON-ØØ6Ø3-6

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

34 No’lu

Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry3Bb1 geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

32.    

Mısır

MON89034xMON88017

MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı

35 No’lu

Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1A.105 ile cry2Ab2 genleri, Coleoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry3Bb1 geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps geni

33.    

Soya

MON87708

MON-877Ø8-9

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

37 No’lu

Dicamba içeren herbisitlere toleransı sağlayan dmo geni

34.    

Soya

BPS-CV127-9

BPS-CV127-9

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

38 No’lu

İmidazolinon herbisitine toleransı sağlayan csr1-2 geni

35.    

Soya

MON87705

MON-877Ø5-6

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

39 No’lu

Glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4epsps geni ve oleik asit içeriğinde artışına ve linoleik asit içeriğinin düşmesine neden olan FAD2-1A ve FATB1-A genleri

36.    

Mısır

MON87460

MON 8746Ø-4

2 Ağustos 2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete

40 No’lu

Kurak şartlarda ürün kaybını azaltan cspB geni