Ulusal Odak Noktası

RAMAZAN BÜLBÜL

Kurumu: Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Ø  Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Ulusal Odak Noktası

Ø  Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Biyogüvenlik Takas Mekanizması (BCH) Ulusal Odak Noktası

Ø  FAO GD Gıda Platformu Ulusal Odak Noktalısı

Tel: 0 312 307 60 48

E-mail: ramazan.bulbul@tarimorman.gov.tr

BİRGÜL GÜNER

Kurumu: Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı

Ø  Biyogüvenlik Birimi Sorumlusu

Ø  Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Acil Önlemler Ulusal Temas Noktası

Ø  FAO GD Gıda Platformu Ulusal Alternatif Odak Noktası

Tel: 0 312 307 60 43

E-mail: birgul.guner@tarim.gov.tr