Ulusal Odak Noktası

  Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması Ulusal Odak Noktası : Dr. Hasan GEZGİNÇ
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Tel:+90 312 3307 60 65
Faks:+90 312 307 61 92
E-mail: hasan.gezginc@tarim.gov.tr